List na 30 - lecie kapłaństwa ojca Kazimierza Lorka