Wspólnoty

Chrystus powiedział: „Tam gdzie dwóch czy trzech zebranych jest w Imię Moje, Jestem wśród nich”. Łączmy się w modlitwie i działaniach na chwałę Pan i naszych współbraci. W naszej parafii działają liczne wspólnoty – serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nich.