Ogłoszenia parafialne

• Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego
13 stycznia 2013

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na spłacanie długów związanych z budową kościoła.

Msze święte w niedziele:
godz. 8.00
godz. 10.00
godz. 12.00 – suma
godz. 17.00
godz. 19.00 - dla młodzieży licealnej, akademickiej i pracującej

• Msze święte w dni powszednie:
godz. 7.00, 18.00.

• Dziś, po Mszy św. godz. 10.00 spotkanie z Rodzicami dzieci pierwszokomunijnych w sali katechetycznej.
O godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa, aspergera, autyzmem itp.

• 18 stycznia – piątek – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Czego Bóg od nas oczekuje?”

• 23 stycznia – środa – o godz. 19.00 katecheza dla grupy drugorocznej i młodzieży z klas III gimnazjalnych przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Przypominam, że obie grupy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św. w Środę Popielcową – 13 lutego br.

• 20 lutego – środa o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży z grupy drugorocznej przygotowującej się do bierzmowania.

• Kontynuujemy duszpasterskie odwiedziny Parafian. W najbliższym czasie odwiedzimy Rodziny mieszkające przy ulicach: Egejskiej cd., Capri, Portofino i Kartaginy. Szczegółowy program wizyt duszpasterskich wisi na tablicy ogłoszeń.
Kolęda to obrzęd błogosławieństwa całej rodziny w jej domu i dlatego prosimy o obecność wszystkich jej członków. Myślę, że możecie Państwo zwrócić się także do swoich pracodawców, by umożliwili Wam uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu.
W czasie tej wizyty kapłan będzie wspólnie modlił się z całą rodziną, pobłogosławi domowników, którzy ucałują święty krzyż. Naszym zamiarem jest odwiedzenie wszystkich parafian bez względu na orientację polityczną czy nawet wyznaniową. Pragniemy pochylić się nad Państwa troskami, kłopotami ale także chcielibyśmy cieszyć się waszymi radościami i sukcesami.
Spotkanie z kapłanem przychodzącym z Kościoła, w którym Chrystus jest centrum wspólnoty chrześcijan, musi pobudzać także do aktywności. Kolęda jest więc świetną okazją, by porozumieć się, porozmawiać na temat konkretnej roli danej osoby w życiu rodziny parafialnej.
Jednocześnie informuję, że kapłani nie będą przyjmowali żadnych ofiar pieniężnych. Osoby, które mają życzenie złożyć ofiarę na spłatę zaciągniętych długów na budowę kościoła mogą to uczynić w naszym kościele składając ofiary na tacę, w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto bankowe. Proszę więc wszystkich Parafian o ofiarność płynącą z wiary.
Należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż, dwie zapalone świece, wodę święconą z kropidłem ( świece i wodę z kropidłem można nabyć w kancelarii parafialnej). Wizyty duszpasterskie odbywają się w godz. od 16.00 do 22.00.

• Wypominki można składać w kancelarii parafialnej bądź w zakrystii po każdej Mszy św.

• Wydawanie gorących posiłków przez okres zimowy dla najuboższych i bezdomnych z naszej parafii.
Posiłki są wydawane w Domu Chleba w godz. od 13.00 do 15.00.
Bardzo są nam potrzebne artykuły mięsne, tłuszcze, przeciery i warzywa na których można gotować zupy. Można też wypożyczyć z parafii termos i przywieźć ugotowaną zupę z domu.

• W parafii są udzielane bezpłatne korepetycje z matematyki dla młodzieży. Zakres obejmuje nauczanie gimnazjalne, szkoły średnie oraz testy przygotowujące do matury.
Zajęcia prowadzi p. Zbigniew Rostkowski w – poniedziałek – godz. od 18.30 do 20.00.

• Katecheza dla dzieci przygotowujących się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej we wtorek o godz. 17.00 lub w czwartek o godz. 16.00 w sali katechetycznej domu zakonnego.
Katecheza dla rodziców tych dzieci w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. dla dzieci o godz. 10.00
Przypominam, że dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej mają obowiązek wraz ze swoimi Rodzicami uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. o godz. 10.00.
Dzieci przystąpią do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej 19 maja 2013 roku podczas Mszy św. o godz. 10.00.

• W każdy czwartek, po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.

• W okresie Adwentu i Bożego Narodzenia nie ma Adoracji Krzyża.

• Spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów - sobota, godz. 11.00.

• Strona internetowa parafii: www.parafiabarnabici.pl, e-mail: kancelaria@parafiabarnabici.pl, lorek.proboszcz@parafiabarnabici.pl.
• Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy swoimi ofiarami przelewanymi na konto parafii i wpłacanymi w kancelarii wspomagają spłacanie długów związanych z budową kościoła jak również działalność charytatywną parafii.

• Planowane śluby należy zgłaszać trzy miesiące wcześniej, chrzty przynajmniej miesiąc wcześniej celem zebrania koniecznych dokumentów i ustalenia terminu jednorazowej katechezy przed chrztem, która obowiązuje rodziców dziecka oraz chrzestnych.

• Po zaświadczenia dotyczące godności rodziców chrzestnych prosimy się zgłaszać 1 tydzień wcześniej – ze względu na konieczność dostarczenia brakujących dokumentów.

• Przypominam wszystkim Parafianom o obowiązku zgłaszania zmarłych z naszej parafii przed pogrzebem do kancelarii parafialnej celem odnotowania ich zgonu w Księgach Zmarłych. Przy zgłaszaniu należy złożyć również Akt Zgonu.
Obrzędy pogrzebowe z Mszą św. i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie.
Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować w kościele lub kaplicy cmentarnej bądź w pomieszczeniu krematorium według form podanych w księdze liturgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu.
Stolica Apostolska wyjaśnia, że „nie wydaje się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego.

• Zmarli nasi Parafianie śp.: Teresa Dmochowska, Maria Pragacz.