Ogłoszenia parafialne

• Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła
8 września 2013

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na spłacanie długów związanych
z budową kościoła.

Msze święte w niedziele:
godz. 7.00
godz. 9.00
godz. 11.00 - dla rodzin
godz. 12.30 – suma
godz. 17.00
godz. 19.00 - dla młodzieży licealnej, akademickiej i pracującej

• Msze święte w dni powszednie:
Od poniedziałku do piątku: godz. 7.00, 8.00 i 18.00
W sobotę: 7.00, 12.00 i 18.00 – niedzielna.

• Dziś, Mszą św. o godz. 11.00 uroczyście inaugurujemy nowy rok szkolny i katechetyczny 2013/2014. Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież, rodziców oraz dyrekcje, nauczycieli, wychowawców i katechetów
z Zespołu Szkół Sportowych Nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy
ul. Gubinowskiej 28/30 a także z Przedszkola Nr 56 Wesołe Kubusie przy ul. Gubinowskiej 28/30 i z Przedszkola Nr 300 przy ul. Portofino 4.
• O godz. 16.00 - Msza św. specjalna dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami oraz ich Rodziców.

• 11 września – środa - o godz. 19.00 katecheza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, grupa drugoroczna.

• 14 września – sobota – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. o godz. 7.00, 12.00 i 18.00 – Msza św. niedzielna.

• W przyszłą niedzielę - 15 września - Mszą św. o godz. 11.00 uroczyście inaugurujemy nowy rok szkolny i katechetyczny 2013/2014
w przedszkolach prowadzonych przez Ojców Barnabitów: Dzieciątka Jezus i Anioła Stróża. Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, dyrekcje
i nauczycieli.

• W niedzielę – 15 września – po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci z klas II, które w przyszłym roku przystąpią do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.
Jednocześnie przypominam, że dziecko uczęszczające do szkoły znajdującej się na terenie innej parafii, powinno być, zgodnie z kanonicznym obowiązkiem, przygotowane w parafii miejsca zamieszkania. Rodzice dzieci szkół prywatnych, w których nie ma lekcji religii, proszeni są o pilne skontaktowanie się z o. proboszczem.
UWAGA RODZICE!
W związku z uchwaloną przez Parlament nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków
z roku 2012 na 2014, Komisja Wychowania katolickiego w porozumieniu z Radą Stałą KEP podjęła decyzję, aby zachować wcześniej praktykowany termin Pierwszej Komunii św., do której dzieci przystępują w wieku 9 lat, a także zasadę, że dzieci uczęszczające do tego samego oddziału klasowego przyjmą Pierwszą Komunię św. w tym samym roku niezależnie od wieku.
W szczególności:
a) dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole w wieku 7 lat, realizują program dwuletni katechezy szkolnej oraz parafialnej i dla nich Pierwsza Komunia św. powinna być w klasie II,
b) dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, realizują trzyletni program przygotowania i przystępują do Pierwszej Komunii św.
w klasie III,
c) w klasach mieszanych, czyli tych, do których uczęszczają dzieci rozpoczynające naukę w wieku 6 i 7 lat, należy przyjąć zasadę, że do Pierwszej Komunii św. dzieci przystąpią w klasie II. Uwzględniając jednak sytuację religijno-moralną rodzin, warto rozważyć w diecezjach propozycję przystępowania dzieci do Pierwszej Komunii św. w klasie III.

• Zachęcamy wiernych do czytania prasy katolickiej.

• Spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów - sobota, godz. 11.00.

• Młodzież, która z różnych przyczyn nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania w gimnazjum, liceum, szkoła średnia, proszona jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem zapisania się na spotkania katechetyczne przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
Również osoby dorosłe, które nie otrzymały jeszcze sakramentu bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Dla tych osób zostanie zorganizowane przygotowanie do otrzymania tego sakramentu.

• Od nowego, 2014 roku, w naszej parafii zostaną zorganizowane katechezy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

• W każdy czwartek, po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.

• Strona internetowa parafii: www.parafiabarnabici.pl, e-mail: kancelaria@parafiabarnabici.pl, lorek.proboszcz@parafiabarnabici.pl.
• Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy swoimi ofiarami przelewanymi na konto parafii i wpłacanymi w kancelarii wspomagają spłacanie długów związanych z budową kościoła jak również działalność charytatywną parafii.
• Planowane śluby należy zgłaszać trzy miesiące wcześniej, chrzty przynajmniej miesiąc wcześniej celem zebrania koniecznych dokumentów i ustalenia terminu jednorazowej katechezy przed chrztem, która obowiązuje rodziców dziecka oraz chrzestnych.
• Po zaświadczenia dotyczące godności rodziców chrzestnych prosimy się zgłaszać 1 tydzień wcześniej – ze względu na konieczność dostarczenia brakujących dokumentów.
• Przypominam wszystkim Parafianom o obowiązku zgłaszania zmarłych z naszej parafii przed pogrzebem do kancelarii parafialnej celem odnotowania ich zgonu w Księgach Zmarłych. Przy zgłaszaniu należy złożyć również Akt Zgonu.