Ogłoszenia parafialne

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła
20 października 2013

Dzisiejsza taca przeznaczona jest na spłacanie długów związanych z budową kościoła.

Msze święte w niedziele:
godz. 7.00
godz. 9.00
godz. 11.00 - dla rodzin
godz. 12.30 – suma
godz. 17.00
godz. 19.00 - dla młodzieży licealnej, akademickiej i pracującej

Msze święte w dni powszednie:
Od poniedziałku do piątku: godz. 7.00, 8.00 i 18.00
W sobotę: 7.00, 12.00 i 18.00 – niedzielna.

Nabożeństwa Różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu odprawiane są codziennie w dni powszednie o godz. 18.30 a w niedziele o godz. 18.15. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tych nabożeństwach. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w kościele, zachęcam do odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca w domu.
Różaniec, który „opiera się na Ewangelii i odnosi się jakby do centrum, do Tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne”. Tak rozumiana modlitwa różańcowa odprawiana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem nabiera głębszego znaczenia. Różaniec „jest praktyką pobożną, która bierze początek od świętej liturgii i która – jeśli jest spełniana zgodnie ze swoim duchem – z natury swej prowadzi do liturgii, chociaż jej próg nie zostaje jakby przekroczony”.
Za odmówienie jednej części różańca ( 5 tajemnic) w kościele lub
w kaplicy publicznej a także w rodzinie, we wspólnocie zakonnej czy
w pobożnym stowarzyszeniu wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Należy przy tym spełnić następujące warunki: pięć dzieciątek odmówić
w sposób ciągły, z modlitwą ustną połączyć rozważanie tajemnic, przy odmawianiu publicznym tajemnice zapowiadać zgodnie z zatwierdzoną praktyka miejscową.

20 października Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną. Hasłem tego dnia, jak
i następującego po nim Tygodnia Misyjnego są słowa: Miłosierdzie Boże dla całego świata.

22 października – wtorek – Wspomnienie Bł. Jana Pawła II, Papieża.

Katecheza dla młodzieży z klas III gimnazjalnych przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (grupa pierwszoroczna) –
23 października – środa – o godz. 19.00.

W ramach IX Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Varsovia Cantat zapraszam na dwa koncerty, które odbędą się w naszym kościele: 26 października (sobota) – godz. 19.00 i 27 października (niedziela) – godz. 18.00. Wystąpią chóry: AUBG Choir (Błagojewgrad, Bułgaria), Chór Stowarzyszenia Śpiewaczego „Canto Sonoro” (Łódź), Chór Dziewczęcy „Cantiamo” (Leżajsk), Segakoor Viimsi (Viimsi, Estonia) i Primavera (Brno, Czechy).

Katecheza dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (grupa drugoroczna ) – 30 października – środa –
o godz. 19.00.

Trwa w naszej parafii peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. W najbliższym czasie Obraz Jezusa Miłosiernego odwiedzi rodziny mieszkające w domkach przy ul. Wysowskiej, Cześnika, Fucika
i Truskawieckiej.
W tym tygodniu upoważnione osoby z Rady Duszpasterskiej będą zachęcać i prosić aby przyjąć obraz Jezusa Miłosiernego w domkach przy ul. Buskiej (ciąg dalszy), Ciechocińskiej, Okrężnej, Zdrojowej.

Zbliża się miesiąc listopad, który jest czasem wypominków za zmarłych. Dlatego też przy wejściu do kościoła, jak również w kancelarii parafialnej można wziąć odpowiednio przygotowane kartki, by wpisać na nich imiona i nazwiska swoich zmarłych. Są 3 rodzaje kartek: WYPOMINKI LISTOPADOWE, czytane w listopadzie 2013 roku przed każdą Mszą św. w dni powszednie, niedziele i święta, WYPOMINKI ROCZNE, czytane w ciągu całego roku przed niedzielną Mszą św. za parafian o godz. 12.30 od grudnia 2013 roku do listopada 2014 roku i MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA za zmarłych odprawiana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 7.00 od grudnia 2013 roku do listopada 2014 roku.
Ofiary złożone wraz z wypominkami będą przeznaczone na obrazy olejne: Patrona parafii św. Antoniego M. Zaccarii i św. Pawła Apostoła, które będą umieszczone w centralnym ołtarzu. Bóg zapłać za złożone ofiary.
W każdą niedzielę listopada o godz. 18.15 będzie odmawiany Różaniec św. za zmarłych poleconych w wypominkach.
Bardzo proszę o czytelne wypełnienie kartek, żeby uchronić się przed błędnym odczytaniem nazwisk.
Wypominki należy składać w kancelarii parafialnej bądź w zakrystii po każdej Mszy św.

Katecheza dla dzieci przygotowujących się do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej we wtorek lub w środę - o godz. 17.00 w sali katechetycznej domu zakonnego.
Przypominam, że dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej mają obowiązek wraz ze swoimi Rodzicami uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.
Dziecko uczęszczające do szkoły znajdującej się na terenie innej parafii, powinno być, zgodnie z kanonicznym obowiązkiem, przygotowane
w parafii miejsca zamieszkania. Rodzice dzieci szkół prywatnych,
w których nie ma lekcji religii, proszeni są o pilne skontaktowanie się
z o. proboszczem.

Zachęcamy wiernych do czytania prasy katolickiej. Szczególnie zachęcam dzieci i ich rodziców do nabycia „Małego Gościa”.

W parafii są udzielane bezpłatne korepetycje:
- z matematyki dla młodzieży. Zakres obejmuje nauczanie gimnazjalne, szkoły średnie oraz testy przygotowujące do matury.
Zajęcia prowadzi p. Zbigniew Rostkowski w – poniedziałek – godz. od 18.30 do 20.00.

Wydawanie odzieży dla kobiet we wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00
i dla mężczyzn – w środy w godz. 8.00 – 12.00.

Spotkania dla ministrantów i kandydatów na ministrantów - sobota, godz. 11.00.

Młodzież, która z różnych przyczyn nie przystąpiła do sakramentu bierzmowania w gimnazjum, liceum, szkoła średnia, proszona jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem zapisania się na spotkania katechetyczne przygotowujące do sakramentu bierzmowania.
Również osoby dorosłe, które nie otrzymały jeszcze sakramentu bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. Dla tych osób zostanie zorganizowane przygotowanie do otrzymania tego sakramentu.
Od nowego, 2014 roku, w naszej parafii zostaną zorganizowane katechezy dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.
W każdy czwartek, po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
Strona internetowa parafii: www.parafiabarnabici.pl, e-mail: kancelaria@parafiabarnabici.pl, lorek.proboszcz@parafiabarnabici.pl.
Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy swoimi ofiarami przelewanymi na konto parafii i wpłacanymi w kancelarii wspomagają spłacanie długów związanych z budową kościoła jak również działalność charytatywną parafii.

Planowane śluby należy zgłaszać trzy miesiące wcześniej, chrzty przynajmniej miesiąc wcześniej celem zebrania koniecznych dokumentów i ustalenia terminu jednorazowej katechezy przed chrztem, która obowiązuje rodziców dziecka oraz chrzestnych.
Po zaświadczenia dotyczące godności rodziców chrzestnych prosimy się zgłaszać 1 tydzień wcześniej – ze względu na konieczność dostarczenia brakujących dokumentów.
Przypominam wszystkim Parafianom o obowiązku zgłaszania zmarłych
z naszej parafii przed pogrzebem do kancelarii parafialnej celem odnotowania ich zgonu w Księgach Zmarłych. Przy zgłaszaniu należy złożyć również Akt Zgonu.

Zmarli nasi Parafianie śp.: Józef Milewski.