Ogłoszenia parafialne

Piąta Niedziela Wielkiego Postu

29 marca 2020 roku

 

Msze święte w niedziele:

godz.   7.00

godz.   9.00

godz. 11.00

godz. 12.30 – suma

godz. 17.00

godz. 19.00

 

 • Msze święte w dni powszednie:  

         Od poniedziałku do piątku: godz. 7.00, 8.00 i 18.00

         W sobotę: 7.00, 12.00 i 18.00 – niedzielna.

 

 • Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski ogłosił dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Przypominam, że w mediach jest wiele różnych transmisji, nabożeństw, wykładów, katechez, rekolekcji itd. Korzystajmy z nich jak najczęściej.

 

 • Przypominam, że można przyjmować w domu Komunię Świętą duchową. Każdy, kto jest w łasce uświęcającej, powinien wyrazić gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa i spotkania z Nim (a nie może uczynić tego fizycznie), może taki Dar otrzymać. Najlepiej uczynić to w czasie uczestniczenia we Mszy św. przeżywanej za pomocą mediów. Komunia Duchowa daje takie same skutki jak przyjmowane Ciało Pańskie.

 

 • Dostosowując się do nowych decyzji władz państwowych ograniczających liczbę wiernych w kościele do 5 osób, prosimy, aby na Msze św. przychodziły tylko osoby, które zamówiły intencję.

 

 • Wiele osób pyta o Uroczystość I Komunii. Moi Drodzy, dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w stanie zdecydować ani kiedy, ani jak ona się odbędzie. Poczekajmy do Wielkanocy. Być może nowe decyzje Władz zarówno państwowych, jak i kościelnych pozwolą nam na podjęcie ostatecznych decyzji. Dokąd dzieci nie będą chodzić do szkoły I Komunii Świętej nie będzie. Natomiast mam ogromna prośbę do Rodziców, Dziadków i Opiekunów, aby czas wspólnego pobytu w domu wykorzystać na wspólną modlitwę, rozmowy o wierze, naukę katechizmu, bo później czas będzie bardzo krótki.

 

 • 2 kwietnia – czwartek -  przypada 15. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 • Droga Krzyżowa dla wiernych we wszystkie piątki Wielkiego Postu po wieczornej Mszy św.

 

 • Przypomina się Wiernym o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych szczególnie w piątki Wielkiego Postu.

 

 •  Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy w sposób aktywny angażują się w działalność charytatywną naszej parafii. Dziękuję za ofiary pieniężne na ten cel, art. spożywcze, odzież, art. chemiczne, higieniczne i opatrunkowe. W imieniu podopiecznych Domu Chleba i Poradni Miłosierdzia składam serdeczne Bóg zapłać za dar waszego serca, za to że pochylacie się nad biednymi i  potrzebującymi. W rozliczeniu rocznym można przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Zadeklarowana kwota może wrócić do Parafialnego Zespołu Caritas wspomagając nasz Dom Chleba. Wystarczy w deklaracji rozliczenia rocznego wpisać nr KRS 0000225750 i kwotę, podać jako cel szczegółowy Parafialny Zespół Caritas w parafii Świętego Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie i znakiem X wyrazić zgodę.

 

 • Spotkania grup parafialnych zostają zawieszone do odwołania.
 • W każdy czwartek, po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.

 

 • Bardzo chce podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy swoje ofiary i datki wpłacają na konto parafialne nr: 78 1240 6175 1111 0000 4579 7336 To dowód wielkiej odpowiedzialności i troski także o element materialny naszej Wspólnoty.

 

 • Kochani! Wciąż zachęcam do modlitwy w domu. Wspierajmy siebie nawzajem. I bardzo proszę, zwłaszcza osoby starsze, aby zgodnie z zaleceniem Władz nie wychodzić z domu, nie ryzykować zarażenia siebie i innych. Święta Paschy to największa nasza nadzieja, może więc i tym razem Pan Jezus pozwoli nam się cieszyć. Ufamy w to i o to bardzo się modlimy. Was i Wasze sprawy noszę każdego dnia w swoim sercu i swoich modlitwach i o Was pamiętam - Proboszcz Tomasz M. Więch