Ojciec Kazimierz M. Lorek nagrodzony przez władze stolicy.

Image

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy zwołanej z okazji Dnia Pamięci Warszawy w niedzielę 31 lipca br. w Sali Balowej Zamku Królewskiego zostały wręczone nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Nagrody przyznała Rada Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z laureatów został o. Kazimierz M. Lorek, Przełożony Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży św. Pawła – Barnabitów, proboszcz parafii p.w. św. Antoniego Marii Zaccarii, dziekan Dekanatu Wilanowskiego. W swojej posłudze o. Lorek stara się pomagać przede wszystkim ludziom najbardziej potrzebującym, otaczając ich opieką duchową, zdrowotną i materialną. Jest założycielem „Domu Chleba” dla bezdomnych. Przyczynił się do wybudowania obiektów, które służą mieszkańcom Warszawy, m.in. kościoła p.w. św. Antoniego Marii Zaccarii, przedszkoli językowych – „Dzieciątka Jezus” i „Anioła Stróża” oraz Centrum Kulturalnego Ojców Barnabitów. Nagroda cieszy współpracowników i parafian o. Lorka, którzy od ponad piętnastu lat widzą wielkie zaangażowanie i efekty ciężkiej pracy swojego kapłana, inspiratora i przewodnika.