Ojcowie w parafii

Obecnie w naszej parafii posługę pełnią:

Barnabici

o. Tomasz Maria Więch - Proboszcz 


o. Jacek M. Sambako. Jacek Maria Sambak – wikariuszo. Pascal Maria Habimana– wikariusz


o. Tomasz M. Kubistao. Tomasz Maria Kubista – wikariusz


Rezydent

ks. Jarosław Babińskiks. Jarosław Babiński – kapłan diecezji pelplińskiej, wykładowca UKSW