Sakrament bierzmowania

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu bierzmowania:

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.