Namaszczenie chorych

Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych. To najbliższa rodzina ma obowiązek poproszenia kapłana. Taką potrzebę należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.   

Prosimy o przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w przypadkach:

  • przewlekłej choroby,
  • przed operacją medyczną,
  • osobom starszym wiekiem,
  • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.