Sakrament małżeństwa

Planowane śluby należy zgłaszać trzy miesiące wcześniej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia sakramentu małżeństwa

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki (cywilno-prawne – tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.