Poradnia psychologiczna

Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, kiedy nie będzie umiał rozwiązać swojego problemu. Dlatego wznowiliśmy dzięki ludziom dobrej woli przy Parafii św. Antoniego M. Zaccarii Poradnię Zdrowia Psychicznego i Pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Wszelką pomoc świadczymy nieodpłatnie, zapewniając zgłaszającym się osobom anonimowość.

Zapraszamy Ciebie, jeżeli: jesteś pogrążony w cierpieniu, przytłoczony problemami, stale smutny, rozdrażniony, straciłeś kogoś bliskiego, boisz się przyszłości, nie potrafisz podjąć decyzji, doświadczasz przemocy, Twoja rodzina przeżywa kryzys, małżeństwo się rozpada, straciłeś kontakt z bliskimi, zwątpiłeś w sens życia. 

Dyżury poradni:

  • poniedziałek, godz. 16.30–18.00: pedagog (umówienia na telefon)
  • wtorek, godz. 17.00–19.00: psychiatra (I i III wtorek miesiąca – zgłoszenia telefoniczne do kancelarii parafialnej)
  • psycholog (umawia się na telefon): piątek, godz. 18.30–19.30