Granice parafii

Podczas wizytacji kanonicznej w grudniu 2001 roku o. Kazimierz Lorek przedstawił kard. Józefowi Glempowi problem granic Parafii. Ojciec proboszcz  zwrócił się do Prymasa z prośbą o rozszerzenie granic Parafii.

Duszpasterzowanie rozpoczęliśmy przed 6 laty od naszego małego domu zakonnego, przy którym powstała kaplica parafialna. Podjęliśmy trud budowania większej świątyni siłami naszego Zgromadzenia i wiernych, którzy zostali do naszej Parafii pw. św. Antoniego Marii Zaccarii formalnie przypisani. Budowa jest na tyle zaawansowana, że spodziewamy się zakończyć ją i poświęcić kościół na jesieni 2002 roku, w pięćsetną rocznicę urodzin Patrona Parafii.

Przez cały okres istnienia i działania na tym terenie obserwowaliśmy, że do naszej Kaplicy regularnie przychodzą również mieszkańcy ulic położonych bardzo, bardzo blisko siedziby naszej Parafii, a należących prawnie do trzech sąsiednich Parafii. Tym ludziom trudno zaakceptować, że granica przebiega niekiedy wzdłuż jednej ulicy i dzieli ich sąsiadów między dwie parafie. Dzieci z tych rodzin od początku korzystają z nauki religii prowadzonej przez naszych duszpasterzy w przedszkolach, w szkole podstawowej oraz w gimnazjum znajdującym się na terenie naszej Parafii. Wiadomo mi, że mieszkańcy tych ulic wielokrotnie zwracali się w listach kierowanych do Kurii Metropolitalnej z prośbą o formalne przyłączenie ich do Parafii pw. św. Antoniego Marii Zaccarii. (...) Często też apelują do mnie członkowie naszej Duszpasterskiej Rady Parafialnej, bym pomógł rozwiązać tę niedogodność. Chciałbym podkreślić, że za słusznością tak silnych nalegań przemawia wyjątkowa bliskość miejsca zamieszkania tych wiernych w stosunku do naszego kościoła.

W związku z tym pozwalam sobie zwrócić się do Waszej Eminencji w imieniu wiernych proszących o zmianę granic swoich parafii. Ufam, że Jego Eminencja pochyli się nad tą tak ważną sprawą i jak zawsze w trosce o powierzony swej opiece lud Boży spowoduje, że zostaną podjęte odpowiednie decyzje.”

Ksiądz kardynał przychylił się do prośby i dekretem z dnia 5 lutego 2003 roku zmienił granice pomiędzy warszawskimi Parafiami: Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach, Świętej Anny w Wilanowie, Świętego Tadeusza Apostoła na Sadybie a Parafią św. Antoniego Marii Zaccarii na Stegnach.

Dziesięć lat po utworzeniu Parafii, w 2006 roku, w sprawozdaniu duszpasterskim przygotowanym z okazji II wizytacji kanonicznej o. Lorek pisał o powierzonej mu Parafii i swoich parafianach:

Zarówno głęboki ślad, jaki pozostawiła w sercach ludzi miniona epoka naszej polskiej historii, jak i gwałtowny rozwój nauk technicznych oraz postaw nacechowanych indywidualizmem zrodziły zgubną tendencję do urządzania świata bez Boga. Zachłyśnięcie się odzyskaną wolnością i nieumiejętność korzystania z jej dobrodziejstw dopełniły zniszczenia wartości moralnych w człowieku. Wszystkie te zjawiska znalazły odbicie w społeczności ludzi powierzonych mojej opiece jako proboszcza organizującej się nowej Parafii. Ta społeczność miała się stać wspólnotą parafialną skupioną wokół stołu eucharystycznego, odpowiedzialną za wspólnie podejmowane dzieła, uwrażliwioną na sprawy bliźnich, połączoną sakramentalnymi więziami z całym Kościołem.

Trzeba było więc wyjść na spotkanie tym wszystkim ludziom niezależnie od ich przekonań, kondycji społecznej i poziomu życia duchowego. Stali się przecież moimi parafianami. (...)

Parafia pw. św. Antoniego Marii Zaccarii boryka się z różnymi problemami i w ten sposób krzepnie. Wielu parafian włączyło się i nadal włącza w życie naszej wspólnoty, wielu służy pomocą i wspiera modlitwą wszelkie przedsięwzięcia. Cieszy fakt, że dla wielu z nich nazwa naszej Parafii nie jest pustym dźwiękiem i czują się wręcz dumni, że ma ona za patrona tak niezwykłego człowieka, lekarza i kapłana, jakim był św. Antoni Maria Zaccaria, Założyciel naszego Zgromadzenia zakonnego. 

Jako duszpasterz odpowiedzialny za tę wspólnotę wierzę, że postawa tych parafian będzie wywierała dobry wpływ na inne osoby mieszkające na terenie naszej Parafii, a dziś ciągle jeszcze obojętne na dokonujące się tu wielkie dzieła, że i oni za sprawą łaski Boga przemienią w końcu swe letnie serca i zechcą stać się współgospodarzami tego kościoła lokalnego. Już dziś mogę powiedzieć, że wielu mieszkańców naszej Parafii zmieniło w dużym stopniu stosunek do Kościoła. Napawa otuchą i umacnia w przekonaniu, że Opatrzność czuwa nad tym miejscem, fakt, że w ciągu ostatnich lat dokonało się tu sporo nawróceń.


Parafia pw. św. Antoniego Marii Zaccarii obejmuje:

 • ul. Adriatycką 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
 • ul. Buską 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
 • ul. Capri 2, 3, 4, 5.
 • ul. Ciechocińską 11, 11a, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 15, 16, 16a, 18, 18a, 22, 24, 26, 26a, 26b.
 • ul. Cyganeczki 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 • ul. Cypryjską 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2g, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.
 • ul. Cześnika 1, 3, 4/10, 5, 7, 9, 11, 12/18, 13, 15.
 • ul. Egejską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 • ul. Fucika 2a, 3, 5, 7, 9, 11,13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.
 • ul. Goplańską 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a, 20, 20a, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 31, 31a, 33a, 33b, 33c, 35, 42, 44.
 • ul. Gubinowską 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28/30, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.
 • ul. Inowrocławską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
 • ul. Iwonicką 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.
 • ul. Jabłonowskiego 3, 5, 7, 15, 17, 21, 23, 25, 49, 51.
 • ul. Kartaginy 1.
 • ul. Królowej Marysieńki 19, 21, 23, 23a, 23b, 23c, 25, 25a, 25b, 25c, 27, 27a, 27b, 27c, 29, 29a, 29b, 29c, 31, 33.
 • ul. Locci 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 9/1, 9/2, 11a, 11b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
 • ul. Mesyńską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
 • ul. Nałęczowską 15, 25, 27, 27a, 29, 31, 31a, 31b, 33/35, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.
 • ul. Niemirowską 1.
 • ul. Okrężną 59, 59a, 61, 61a, 63, 63a, 65, 65a, 67, 69, 71, 73, 73a, 75, 77, 79, 81, 83, 83a.
 • ul. Pastewną 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27a, 27b, 27c, 27d, 29, 31.
 • ul. Podgórską 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a.
 • ul. Pomidorową 18.
 • ul. Portofino 2, 4, 6, 8, 10.
 • ul. Rabarbarową 18, 20.
 • ul. Radosną 2, 3/5, 4, 6, 7, 8, 10, 10a, 17, 19, 25, 27.
 • ul. Resorową 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 38a, 40.
 • ul. Sobieskiego 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18a, 22.
 • ul. Sueską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
 • ul. Śródziemnomorską 11.
 • ul. Truskawiecką 1, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13,  13a, 15, 15a, 17, 17a, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
 • ul. Tyrreńską 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 • ul. Wandy Rutkiewicz 2, 9, 17, 19.
 • ul. Wysowską 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
 • ul. Zdrojową 2, 2a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45a, 47a, 47,  51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.
 • ul. Zelwerowicza 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 4, 4a, 8, 8a, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 39/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53a, 53b, 53c, 55, 55a, 55b, 57, 57a, 57b, 57c, 59, 59a, 59b.
 • ul. Żegiestowską 3, 5, 9, 9a, 11, 11a, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23j, 23k, 25, 27, 29, 31.   

Ojciec Kazimierz M. Lorek od 8 grudnia 2007 roku piastuje funkcję dziekana dekanatu wilanowskiego (zobacz dekret w PDF). Dekanat wilanowski obejmuje swoim zasięgiem 9  parafii:

 • Czerniaków – par. św. Bonifacego
 • Kępa Zawadowska – par. Posłania Uczniów Pańskich
 • Sadyba – par. św. Tadeusza Apostoła
 • Siekierki – par. NMP Królowej Wyznawców
 • Sielce – par. św. Kazimierza
 • Sielce – par. św. Stefana
 • Stegny – par. św. Antoniego Marii Zaccarii
 • Wilanów – par. św. Anny
 • Wilanów – par. Opatrzności Bożej